Sara Mono

4/6

€900,00
 • _
   Sara Mono
   4/6, 2021
   Oil on wood
   33 x 24 cm  (13 x 9,5 inches)