Sara Mono

5/6

€900,00
 • _
   Sara Mono
   5/6, 2021
   Oil on wood
   24 x 33 cm  (9,5 x 13 inches)