Sara Mono

Festa 1

€600,00
 • _
   Sara Mono
   Festa 1, 2020
   Oil on wood
   35 x 50 cm  (13,8 x 19,5 inches)