Sara Mono

Globetos

€2.000,00
 • _
   Sara Mono
   Globetos, 2021
   Oil on wood
   72 x 97 cm  (28,2 x 38 inches)