Una setmana de teletreball

Pol Pintó
Una setmana de teletreball, 2021
Pencil on paper
Set of 5 works
29,7 x 21 cm (11.7 x 8.3 in) / each